به دستور و پیگیری شهردار منطقه ۹ تبریز، عملیات ساماندهی روشنایی محیط های داخلی و پیرامونی پارک ها و بوستان های این منطقه در دستور کار قرار گرفت. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار این منطقه اظهار داشت: در راستای حفظ و نگهداری شهری، اصلاح، تعمیر و ایجاد سیستم روشنایی در پارک ها […]به دستور و پیگیری شهردار منطقه ۹ تبریز، عملیات ساماندهی روشنایی محیط های داخلی و پیرامونی پارک ها و بوستان های این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار این منطقه اظهار داشت: در راستای حفظ و نگهداری شهری، اصلاح، تعمیر و ایجاد سیستم روشنایی در پارک ها و بوستانهای سطح حوزه به همت اکیپ های فنی و خدماتی در حال اجراست.