شهرداری منطقه ۲ تبریز به منظور بهسازی و اصلاح روشنایی پارک‌های سطح حوزه، اقدام به مرمت چراغ‌های روشنایی فضاهای سبز این منطقه کرده است. به گزارش قلم پرس، توسط حوزه فضای سبز منطقه ۲، به منظور بهسازی و اصلاح روشنایی فضاهای سبز شهری، مرمت و تعمیر کابل‌های معیوب پایه چراغ‌ها و تعویض لامپ‌های روشنایی همه […]شهرداری منطقه ۲ تبریز به منظور بهسازی و اصلاح روشنایی پارک‌های سطح حوزه، اقدام به مرمت چراغ‌های روشنایی فضاهای سبز این منطقه کرده است.

به گزارش قلم پرس، توسط حوزه فضای سبز منطقه ۲، به منظور بهسازی و اصلاح روشنایی فضاهای سبز شهری، مرمت و تعمیر کابل‌های معیوب پایه چراغ‌ها و تعویض لامپ‌های روشنایی همه پارک‌های سطح حوزه منطقه، عملیاتی شده است.
بنا بر اعلام حوزه فضای سبز شهرداری منطقه ۲ تبریز، این عملیات به منظور استفاده مناسب شهروندان از فضای بوستان‌ها و فضاهای سبز تحت پوشش منطقه عملیاتی شده و همچنان ادامه دارد.