طرح بهسازی و ساماندهی محوطه خیابان‌های طالقانی و مارالان در دستور کار شهرداری منطقه ۳ قرار گرفت. به گزارش قلم پرس، در راستای ساماندهی منظر شهری، طرح بهسازی و ساماندهی محوطه خیابان‌های مارالان و طالقانی در دستور کار منطقه ۳ قرار گرفت. بر این اساس و با دستور شهردار منطقه و با توجه به رویکرد […]طرح بهسازی و ساماندهی محوطه خیابان‌های طالقانی و مارالان در دستور کار شهرداری منطقه ۳ قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، در راستای ساماندهی منظر شهری، طرح بهسازی و ساماندهی محوطه خیابان‌های مارالان و طالقانی در دستور کار منطقه ۳ قرار گرفت.
بر این اساس و با دستور شهردار منطقه و با توجه به رویکرد این منطقه در خصوص ساماندهی برخی مناطق کمتر توسعه یافته شهر، طرح ساماندهی خیابان‌های  مارالان و طالقانی با هدف ساماندهی کلی میدان و تقاطع ها، مسیرهای پیاده، دسترسی ها و ایجاد فضاهای جمعی در دستور کار قرار گرفت.
همچنین تعویض و بهسازی نرده های زیرگذر مارالان و طالقانی دیگر اقدامی است که مقرر شد از سوی معاونت عمران منطقه صورت بگیرد.
این اقدام در راستای حذف نازیبائی ها و ایمن‌سازی و استحکام بخشی نرده های کناره زیرگذرهای مارالان و طالقانی عملیاتی خواهد شد.