شهردار منطقه ۱ از بهره برداری پروژه زیرسازی و آسفالت اساسی در خیابان صدرالشعراء با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند که در جریان مراسم افتتاح و بهره برداری از ۷ پروژه این منطقه گزارشاتی جامع مربوط به این پروژه ارائه می داد در خصوص پروژه زیرسازی و […]شهردار منطقه ۱ از بهره برداری پروژه زیرسازی و آسفالت اساسی در خیابان صدرالشعراء با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند که در جریان مراسم افتتاح و بهره برداری از ۷ پروژه این منطقه گزارشاتی جامع مربوط به این پروژه ارائه می داد در خصوص پروژه زیرسازی و آسفالت اساسی در خیابان صدرالشعراء اعلام داشت: این پروژه که در راستای توانمندسازی مناطق کم برخوردار و ایجاد مسیری ایمن و آرام انجام یافته از اول تا تقاطع ایده لو به طول ۶۷۰ متر و عرض متوسط ۱۷ متر انجام شد مساحت آسفالت انجام یافته ۱۱۴۰۰ مترمربع بوده و تناژ آسفالت استفاده شده در دو لایه بیندر و توپکا ۳۳۰۰ تن با پخش،  تسطیح کوبیدن تراشه برای زیرسازی تا ۸۶۰ مترمکعب انجام شده است.