بهترین آغاز برای یک پایان/ دختر ارومیه‌ای به دو نفر جانی دوباره بخشید
بهترین آغاز برای یک پایان/ دختر ارومیه‌ای به دو نفر جانی دوباره بخشید

اورژانس هوایی دو عضو دختر جوان ارومیه ای را به تبریز رساند. به گزارش قلم پرس،از تبریز، دو عضو دختر جوان ارومیه ای مرگ مغزی شده به دو مرد تبریزی پیوند زده شد. پیوند دو عضو دختر جوان ارومیه ای به دو بیمار تبریزی، قلب و کبد زهرا عیدی دختر ۱۸ ساله با اورژانس هوایی […]اورژانس هوایی دو عضو دختر جوان ارومیه ای را به تبریز رساند.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، دو عضو دختر جوان ارومیه ای مرگ مغزی شده به دو مرد تبریزی پیوند زده شد.

پیوند دو عضو دختر جوان ارومیه ای به دو بیمار تبریزی، قلب و کبد زهرا عیدی دختر ۱۸ ساله با اورژانس هوایی به تبریز منتقل شد و قلب وی در بیمارستان شهید مدنی تبریز به مرد جوان ۳۳ ساله و کبد او در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز به یک آقای ۶۱ ساله پیوند زده شد.

عمل پیوند دو کلیه زهرا نیز در بیمارستان اورمیه به دو بیمار در انتظار دریافت کلیه با موفقیت انجام شد.

با رضایت خانواده زهرا عیدی که بر اثر تصادف دچارمرگ مغزی شده بود، قلب، کبد و دو کلیه وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

دو روز پیش نیز اعضای بدن جبرئیل نصیرپور ۴۰ ساله از اهر، ناجی زندگی ۳ بیمار شد.

کلیه های آقای نصیرپور به آقای ۲۰ ساله از شبستر و خانم ۵۲ ساله از تبریز و کبد او نیز به یک خانم ۳۵ ساله از ملکان پیوند زده شد.

وضعیت عمومی گیرنده ها خوب گزارش شده است.

از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ مورد عمل پیوند کبد، ۸ مورد کلیه و ۳ مورد پیوند قلب از بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند در تبریز انجام شده است.

انتهای پیام/