بنیاد بین‌المللی آذربایجان فعال می شود
بنیاد بین‌المللی آذربایجان فعال می شود

محمدمهدی اسماعیلی در بدو ورود به فرودگاه تبریز گفت: در راستای هدف دیپلماسی فرهنگی در منطقه، بنیاد بین‌المللی آذربایجان را فعال می‌کنیم. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ صبح امروز پنجشنبه دوازدهم خرداد ماه که همزمان با سفر استانی رییس جمهور وارد فرودگاه تبریز شده است در گفتگویی از فعال سازی بنیاد بین المللی آذربایجان در […]


محمدمهدی اسماعیلی در بدو ورود به فرودگاه تبریز گفت: در راستای هدف دیپلماسی فرهنگی در منطقه، بنیاد بین‌المللی آذربایجان را فعال می‌کنیم.

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر
فرهنگ صبح امروز پنجشنبه دوازدهم خرداد ماه که همزمان با سفر استانی رییس جمهور
وارد فرودگاه تبریز شده است در گفتگویی از فعال سازی بنیاد بین المللی آذربایجان
در این سفر خبر داد و افزود: مدیریت فرهنگی دولت مردمی با هدف دیپلماسی فرهنگی در
منطقه به دنبال فعال سازی بنیاد ملی و بین المللی آذربایجان است بر همین اساس
احکام هیات امنای این بنیاد را از قبل از سفر به استان آذربایجان شرقی امضا کرده
ام و در کنار اداره کل فرهنگ این استان موضوع فعال سازی بنیاد آذربایجان را به
عنوان یک بنیاد ملی و بین المللی پیگیری و در این سفر تدوین خواهیم کرد
.

وی در ادامه به تکمیل مقبره
الشعرا تبریز تاکید کرد و گفت: برای تکمیل این مقبره از سفر قبلی به این استان
بودجه ای را اختصاص دادیم و در این سفر هم هر چقدر بودجه نیاز باشد، تامین می شود
و امسال قصد سامان دادن به این مجموعه بزرگ فرهنگی و هنری را داریم
.

گفتنی است، محمدمهدی
اسماعیلی، وزیر فرهنگ که صبح امروز دوازدهم خردادماه وارد تبریز شد، در سفر آیت
الله سیدابراهیم رئیسی به آذربایجان‌شرقی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان‌های
مراغه و عجب‌شیر حضور می‌یابد
.