مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از برگزاری محفل بزرگ قرآنی فرهنگ، تمدن و تاریخ در تبریز خبر داد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از برگزاری محفل بزرگ قرآنی فرهنگ، تمدن و تاریخ در تبریز خبر داد.