برگزاری سه کارگاه آموزشی در زمینه کتاب و کتابخوانی در مراغه
برگزاری سه کارگاه آموزشی در زمینه کتاب و کتابخوانی در مراغه

کارگاه‌‎های آموزشی روش‌‌‎ صحیح مطالعه، تندخوانی و تقویت حافظه در مراغه برگزار شد . کارگاه‌‎های آموزشی روش‌‌‎ صحیح مطالعه، تندخوانی و تقویت حافظه به همّت مؤسّسۀ فرهنگی و هنری بوستان فرزانگان، با همکاری انجمن نویسندگان و ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه برگزار شد. بر اساس این گزارش کارگاه‌‎های آموزشی با هدف بالابردن سطح مهارت […]کارگاه‌‎های آموزشی روش‌‌‎ صحیح مطالعه، تندخوانی و تقویت حافظه در مراغه برگزار شد .

کارگاه‌های آموزشی روش‌‌صحیح
مطالعه، تندخوانی و تقویت حافظه به همّت مؤسّسۀ فرهنگی و هنری بوستان فرزانگان، با
همکاری انجمن نویسندگان و ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه برگزار شد
.

بر اساس این گزارش کارگاه‌های آموزشی با هدف بالابردن سطح
مهارت و آشنایی با روش‌
های
صحیح مطالعه، تندخوانی، تقویت حافظه و تأثیر آن در مطالعۀ کتاب، برای علاقه‌
مندان برگزار گردید.

در این کارگاه‌ها که به صورت مجزّا برای
علاقه‌
مندان
و اصحاب قلم و نیز برای مددجویان ادارۀ بهزیستی برگزار شد، تکنیک‌
های تندخوانی، تقویت تمرکز و
حافظه، شیوه‌
های
یادداشت‌
برداری،
کشیدن نقشۀ ذهنی، و نحوۀ مطالعه توسّط آقای عظیمی، از اساتید مجرّب استان، به بحث
گذاشته شد.

کارگاه‌های آموزشی روش‌‌ صحیح مطالعه، تندخوانی و تقویت حافظه، بصورت مجزا در دو محلّ
ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه و مؤسّسۀ فرهنگی و هنری بوستان فرزانگان برگزار
گردید.