جلسه توجیهی قرار خدمت در شهرداری منطقه ۸ تبریز برگزار شده و برنامه‌ریزی حضور معاونین ستادی و شهردار تبریز در قرار خدمت، به اطلاع شهردار منطقه رسید. به گزارش قلم پرس، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز در این جلسه اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز مبتنی بر ناحیه‌محوری است و برنامه‌ریزی و تدوین […]جلسه توجیهی قرار خدمت در شهرداری منطقه ۸ تبریز برگزار شده و برنامه‌ریزی حضور معاونین ستادی و شهردار تبریز در قرار خدمت، به اطلاع شهردار منطقه رسید.

به گزارش قلم پرس، معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تبریز در این جلسه اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تبریز مبتنی بر ناحیه‌محوری است و برنامه‌ریزی و تدوین بودجه‌ ما باید بر همین اساس باشد.