برگزاری جشن روزملی هنرهای نمایشی در آموزشگاه بازیگری صحنه
برگزاری جشن روزملی هنرهای نمایشی در آموزشگاه بازیگری صحنه

آموزشگاه هنرهای نمایشی صحنه بمناسبت روز جهانی تئاتر مراسم جشنی با حضور حقی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان تئاتر برگزار کرد . این مراسم با حضور حقی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه برگزار شد. در این مراسم هنرجویان آموزشگاه با اجرای اتود های نمایشی و همچنین اجرای قطعات موسیقی […]


آموزشگاه هنرهای نمایشی صحنه بمناسبت روز جهانی تئاتر مراسم جشنی با حضور حقی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان تئاتر برگزار کرد .

این مراسم با حضور حقی رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه برگزار شد.

در این مراسم هنرجویان
آموزشگاه با اجرای اتود های نمایشی و همچنین اجرای قطعات موسیقی هنرنمایی کردند
.

پایان بخش این برنامه قرائت
پیام روز ملی هنرهای نمایشی توسط لیلا دانشیار مدیرآموزشگاه صحنه بود
.