برپایی نمایشگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
برپایی نمایشگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

نمایشگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر با همکاری نهادها و ارگانهای مختلف شهرستان مراغه برپا شد. همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر ، نمایشگاه عکس و پوستر  پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر  با هدف فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در محوطه مسجد جامع شهرستان مراغه و با همکاری نهادها […]نمایشگاه پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر با همکاری نهادها و ارگانهای مختلف شهرستان مراغه برپا شد.

همزمان با هفته مبارزه با
مواد مخدر ، نمایشگاه عکس و پوستر
 پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر  با هدف فرهنگ سازی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در محوطه
مسجد جامع شهرستان مراغه و با همکاری نهادها و ارگانهای مختلف این شهرستان برگزار گردید
.

ارائه مشاوره ، معرفی اشکال
گوناگون مواد مخدر سنتی و صنعتی و نیز ارائه بروشور های آموزشی برای بازدید
کنندگان از جمله سایر اقداماتی بود که در کنار برپایی نمایشگاه مزبور انجام گرفت .