بررسی مشکلات ۴۵۰ نفر از زندانیان در حاشیه بازدیددادستان مرکز استان از زندان تبریز
بررسی مشکلات ۴۵۰ نفر از زندانیان در حاشیه بازدیددادستان مرکز استان از زندان تبریز

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی از از بندهای مختلف زندان زندان مرکزی تبریز بازدید و به صورت چهره به چهره با زندانیان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش قلم پرس، بابک محبوب علیلو به همراه شورای معاونان، معاونان دادسرای تبریز ودادیاران اجرای احکام کیفری از بندهای مختلف زندان مرکزی تبریز بازدید کرد.
در ادامه این بازدید دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی به صورت چهره به چهره با مددجویان دیدار و مسائل و مشکلات آنان را بررسی ودستورات شایسته به منظور حل وفصل مسائل زندانیان را صادرکرد.
طی این بازدید دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی به همراه معاونین دادستان و دادیار های شعبات اجرای احکام، مسائل با ۴۵۰ نفر از زندانیان به صو.رت چرهره به چهره و با رعابت دستورالعمل های بهداشتی دیدار و مشکلات و درخواست های آنها را بررسی کردند.