خبرگزاری میزان – معاون قضایی دادستان کل کشور در این بازدید اظهار کرد: دستور رهبری انقلاب به عنوان شعار سال، امری مولوی است و اگر قرار باشد موانع سال گذشته را امسال نیز پاسخ بگیریم، مطمئنا هیچ اتفاق امیدوارکننده در مسیر تولید روی نخواهد داد. سعید عمرانی با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در جهت […]

خبرگزاری میزان – معاون قضایی دادستان کل کشور در این بازدید اظهار کرد: دستور رهبری انقلاب به عنوان شعار سال، امری مولوی است و اگر قرار باشد موانع سال گذشته را امسال نیز پاسخ بگیریم، مطمئنا هیچ اتفاق امیدوارکننده در مسیر تولید روی نخواهد داد.

سعید عمرانی با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در جهت رشد تولید و رفع موانع گفت: مسوولیت طلبی به معنی ترک حوزه عافیت طلبی است و کار با دیپلماسی حل شدنی نیست و بایستی وارد میدان شد.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به دستور پیگیری قطعی برق به دادستانی کشور خاطرنشان کرد: این موضوع از سوی حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال پیگیری بوده و حقیقتا از مطالبات عمومی است.

انتهای پیام/