بازدید فرماندار اهر از اجرای طرح زیباسازی و نوسازی اهرچایی
بازدید فرماندار اهر از اجرای طرح زیباسازی و نوسازی اهرچایی

فرماندار اهر از اجرای طرح زیباسازی و نوسازی اهرچایی بازدید کرد. ابوالفضل غنی زاده در این بازدید گفت: اجرای عملیات زیباسازی طرح اهر چایی با چشم انداز بی بدیل، رویایی صد ساله است که پیاده خواهد شد و گام اساسی در توسعه گردشگری و زمینه های ایجاد جذب گردشگر خواهد بود. فرماندار اهر افزود: عملیات […]


فرماندار اهر از اجرای طرح زیباسازی و نوسازی اهرچایی بازدید کرد.

ابوالفضل غنی زاده در این بازدید گفت: اجرای عملیات زیباسازی طرح اهر چایی با چشم انداز بی بدیل، رویایی صد ساله است که پیاده خواهد شد و گام اساسی در توسعه گردشگری و زمینه های ایجاد جذب گردشگر خواهد بود.

فرماندار اهر افزود: عملیات اجرایی و موافقت اولیه این طرح و همچنین تامین بودجه رفع موانع حقوقی زمین های معارض و مسیر گشایی کمربند غربی با مدل طراحی مناسب و تکمیل آن توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در دستور قرار گرفت.

فرماندار اهر تاکید کرد: یکی از راههای توسعه گردشگری زیباسازی سیمای بصری شهری است که با نوسازی اهر چایی و مراکز تفریحی و گردشگری زمینه این کار فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل کمربندی غربی اهر با جلوه ای ویژه از طبیعت، اکسیژن شهری است و موجب می شود شهر اهر از حالت بن بست خارج شود و طبیعت زندگی را به تنفس شهر بر می گرداند.