جمعی از مدیران اجرایی شهرداری مشهد با همراهی مسئول بهسازی و مناسب سازی فضاهای شهری معاونت فنی و عمرانی و کارشناس دفتر مطالعات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از پروژه های عمرانی، پیاده محور و مناسب سازی و ترافیکی شهر تبریز  بازدید کردند. به گزارش قلم پرس، مدیران اجرایی شهرداری مشهد در […]جمعی از مدیران اجرایی شهرداری مشهد با همراهی مسئول بهسازی و مناسب سازی فضاهای شهری معاونت فنی و عمرانی و کارشناس دفتر مطالعات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز از پروژه های عمرانی، پیاده محور و مناسب سازی و ترافیکی شهر تبریز  بازدید کردند.

به گزارش قلم پرس، مدیران اجرایی شهرداری مشهد در بازدید از پروژه های مختلف سطح شهر تبریز در خصوص رویکردهای بهسازی و مناسب سازی فضاهای شهری، کلاس‌بندی پیاده راه‌ها، پارامترهای موثر در تعیین و احداث پیاده راه‌ها، نحوه اجرای پیاده راه‌ها و جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پارامترهای موثر در ایجاد جذابیت در استفاده از پیاده راه‌ها اعم از رنگ بندی کفپوش ها، مبلمان مناسب و جذاب، متریال های سازگار با اقلیم در کفسازی پیاده روها، استفاده از کفپوش های پرسی ترافیکی در معابر و جزئیات اجرایی و مشخصات فنی زیرسازی معابر ترافیکی، کفپوش کردن معابر زیر ۱۶ متر و همچنین آشنایی با محصولات و تولیدات کارخانه های بتن مستقر در شهر تبریز  تبادل نظر و همفکری کردند.