حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار در گفتگو با میزان از بازداشت دو نفر از اعضای شورای شهر صباشهر خبر داد. دادستان شهریار خاطرنشان کرد: این افراد در خصوص تخلفات مالی بازداشت شده اند. وی گفت: تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد. انتهای پیام/

حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار در گفتگو با میزان از بازداشت دو نفر از اعضای شورای شهر صباشهر خبر داد.

دادستان شهریار خاطرنشان کرد: این افراد در خصوص تخلفات مالی بازداشت شده اند.

وی گفت: تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.

انتهای پیام/