مرتضی افقه در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ افزود: ریشه تورم عمیق تر از چیزی است که برخی اقتصادانان بیان می کنند، نقدینگی عاملی تورم زا است که باید در چند بند مورد بحث قرار بگیرد، نخست ریشه نقدینگی چیست؟ دوم اینکه چرا نقدینگی به بازارهای غیر مولد تزریق می شود؟ وی افزود: […]

مرتضی افقه در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)؛ افزود: ریشه تورم عمیق تر از چیزی است که برخی اقتصادانان بیان می کنند، نقدینگی عاملی تورم زا است که باید در چند بند مورد بحث قرار بگیرد، نخست ریشه نقدینگی چیست؟ دوم اینکه چرا نقدینگی به بازارهای غیر مولد تزریق می شود؟

وی افزود: کسری بودجه باعث رشد نقدینگی در کشور شده و البته موانعی مانند حضور انبوه نان خوران بودجه ای مزید بر علت است، از طرفی نبود رونق در بازارها و تضعیف کسب و کارها باعث شده تا نقدینگی در بازارهای غیر مولد تزریق شود و نرخ تورم را افزایش دهد، لذا اینکه بازار سرمایه را بازار تورم زا بدانند بحثی حاشیه ای است که بی نتیجه می ماند.

 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنده به هیچ عنوان اعتقادی به تورم زا بودن بازارسرمایه ندارم؛ چرا که بورس معلول تورم است.

افقه به وضعیت کلی اقتصاد در سال جاری اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان ناشی از بی تدبیری های ۳ دهه اخیر است؛ ما  طی چند سال اخیر نتوانستیم از منابع انسانی و مالی به درستی استفاده کنیم، البته که تحریم و توقف مراودات بین المللی هم تاثیر مستقیم بر وضعیت فعلی اقتصاد دارند اما ابتدا باید وضعیت داخلی منظم باشد تا بتوانیم بُعد خارجی را مدیریت کنیم.

وی عنوان کرد: شرایط فعلی اقتصاد نیاز به اهرم های قوی و تعاملات بین المللی دارد؛ به بیان ساده می توان گفت مراودات خارجی باید از سرگرفته شود تا اقتصاد جان دوباره ای بگیرد. اگر این اتفاق محقق نشود،  هیچ دولتی نمی‌تواند وعده های خود را عملی کند و نرخ تورم باز هم افزایش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اشاره کرد و گفت: بورس محل نقل و انتقالات پول به بخش تولید است بنابراین هر فردی که رئیس جمهور آینده شود باید ابتدا موانع تولید را از بین ببرد، چون اگر تولید رونق نداشته باشد کماکان مشکلات بازار سرمایه هم ادامه می یابد.

وی خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ بورس نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است ؛ بنابراین دولت به تنهایی نمی تواند راهکار توسعه ای ارائه و اجرا کند، بلکه تمام دستگاه ها و سازمان ها باید حمایت های اقتصادی را آغاز کنند.