ایوب امیر شعربافی: نماینده اعضای بی نماینده در اتاق خواهم بود
ایوب امیر شعربافی: نماینده اعضای بی نماینده در اتاق خواهم بود

ایوب امیر شعربافی؛ نامزد دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: نماینده اعضای بی نماینده در اتاق خواهم بود ، میزی را خواهم آورد که هرگز در اتاق نبود.

به گزارش قلم پرس، ایوب امیر شعربافی؛ نامزد دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: نماینده اعضای بی نماینده در اتاق خواهم بود ، میزی را خواهم آورد که هرگز در اتاق نبود.

صفحه اینستاگرامی: @ayyoub.amirsherbafi