ایجاد شهر هوشمند راهی برای تسریع ارائه خدمات به شهروندان
ایجاد شهر هوشمند راهی برای تسریع ارائه خدمات به شهروندان

منتخب مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر تبریز گفت: متاسفانه در حوزه تسهیل و تسریع خدمات، شهرداری تبریز از گذشته دچار مشکل بوده و این مشکل مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست اما با این حال ما می توانیم شهری هوشمند ایجاد کنیم و خدمات به شهروندان را افزایش داده و چابک تر کنیم.

به گزارش قلم پرس، روح الله دهقان نژاد در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع کتابخانه دیجیتال اظهار کرد: من پس از انتخاب به عنوان عضو شورای شهر تبریز، تنها برنامه ای که برایم اهمیت داشته و در آن حضور یافته ام، مراسم رونمایی از سامانه جامع کتابخانه دیجیتال بوده است.

او ادامه داد: ما در شهری زندگی می کنیم که چاره ای نداریم جز اینکه شهر را بصورت علمی اداره کنیم و برای این کار، تعامل و تولید محتوای علمی لازم است که در می تواند در بستر سامانه جامع کتابخانه دیجیتال فراهم شود.

این منتخب شورای ششم، عنوان کرد: در این بستر هم داده و هم تولید محتوا وجود دارد که به اشتراک گذاشته می شود و از طرفی ارتباطات و تعاملی که با سازمان های دیگر وجود دارد، در دسترس عموم و بخصوص مدیران شهری و فعالان این حوزه قرار می گیرد.

او افزود: ما هر چقدر ارتباطاتمان با مجامع علمی، مراکز علمی، دانشجویان، دانشگاه ها و محققان بیشتر شود، به همان میزان می توانیم خدمات علمی به شهر و شهروندان ارائه دهیم و به همین دلیل چنین مجموعه هایی برای شهر لازم است و ما نیز از آن حمایت می کنیم.

دهقان نژاد گفت: فضای مجازی ویژگی هایی دارد که یکی از بارزترین این ویژگی ها، دوسویه بودن آن است و هر چقدر این ارتباط دوسویه باشد، ما در مدیریت شهر موفق خواهیم بود. ما باید شهر را علمی اداره کنیم که نتیجه آن می تواند پیشرفت و تسهیل و تسریع در خدمات باشد.

او ادامه داد: متاسفانه در حوزه تسهیل و تسریع خدمات، شهرداری تبریز از گذشته دچار مشکل بوده و این مشکل مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست اما با این حال ما می توانیم شهری هوشمند ایجاد کنیم و خدمات به شهروندان را افزایش داده و چابک تر کنیم.