اهدای ۱۵۰۰ جلد کتاب توسط شاعر و خیّر فرهنگی به انجمن ادبی استاد شهریار بستان آباد
اهدای ۱۵۰۰ جلد کتاب توسط شاعر و خیّر فرهنگی به انجمن ادبی استاد شهریار بستان آباد

داوود آریانی شاعر و ادیب برجسته انجمن ادبی استاد شهریار بستان آباد ۱۵۰۰ جلد کتاب به این انجمن اهداء کرد. داوود آریانی شاعر برجسته انجمن ادبی استاد شهریار با اشاره به اینکه هدف از اهداء این کتاب ها رونق برنامه ها و فعالیت های انجمن ادبی است افزود: اهمیت کتاب و کتابخوانی به حدی است […]داوود آریانی شاعر و ادیب برجسته انجمن ادبی استاد شهریار بستان آباد ۱۵۰۰ جلد کتاب به این انجمن اهداء کرد.

داوود آریانی شاعر برجسته
انجمن ادبی استاد شهریار با اشاره به اینکه هدف از اهداء این کتاب ها رونق برنامه
ها و فعالیت های انجمن ادبی است افزود: اهمیت کتاب و کتابخوانی به حدی است که تمام
کشورهای توسعه یافته این حوزه را در راس برنامه های فرهنگی خود قرار داده اند و
برای تقویت و ارتقاء آن برنامه ریزی می کنند.

گفتنی است داوود آریانی از
فعالان فرهنگی و شاعران شهرستان بوده و در برگزاری جشنواره ها و فعالیتهای فرهنگی
و هنری شهرستان بستان آباد نقش تاثیرگذاری داشته است
.