سعید راشکی در گفت‌وگو با میزان از انهدام شبکه ارتشا و جعل توسط اداره اطلاعات در شهرستان ایرانشهر خبر داد و گفت: این شبکه ۹نفره متشکل از پنج نفر کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، یک نفر از کارمندان ثبت احوال این شهرستان به همراه سه نفر دیگر بود که دستگیر شدند. دادستان عمومی و […]

سعید راشکی در گفت‌وگو با میزان از انهدام شبکه ارتشا و جعل توسط اداره اطلاعات در شهرستان ایرانشهر خبر داد و گفت: این شبکه ۹نفره متشکل از پنج نفر کارمندان اداری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، یک نفر از کارمندان ثبت احوال این شهرستان به همراه سه نفر دیگر بود که دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر ادامه داد: این متهمان به اتهامات مشارکت در ارتشا، تشکیل شبکه صدور گواهی ولادت خلاف واقع، مشارکت در جعل از طریق احیا سند سجلی، مشارکت در استفاده از سند سجلی، مشارکت در ایرانی قلمداد کردن هویت در بازداشت موقت هستند.

انتهای پیام/