به گزارش شهریار، از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه، ساماندهی و بهسازی قسمتی از پیاده رو خیابان پاستور جدید با انجام عملیات تخریب پیاده رو مستهلک، کف سازی مجدد و جدول گذاری، به اجرا درآمده است. معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز این فعالیت را به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام […]

به گزارش شهریار، از سوی معاونت فنی و عمرانی منطقه، ساماندهی و بهسازی قسمتی از پیاده رو خیابان پاستور جدید با انجام عملیات تخریب پیاده رو مستهلک، کف سازی مجدد و جدول گذاری، به اجرا درآمده است.

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز این فعالیت را به منظور رفاه حال شهروندان به هنگام تردد از معابر شهری و برای رفع موانع عبوری آنان با مدنظر قرار دادن تامین امنیت عبوری عابرین پیاده، اجرائی کرده و اقدام به کف سازی مجدد مسیر کرده است.

با توجه به اینکه خیابان پاستور جدید از مسیرهای منتهی به بلوار آزادی و میدان آبرسان به شمار می آید و روزانه مورد تردد عده کثیری از شهروندان قرار دارد، ساماندهی پیاده رو مسیر مذکور بطول ۱۵۰ متر برای سهولت تردد عابرین، اجرائی شده است.