به گزارش شهریار،  یعقوب غیور در تشریح این خبر گفت: در راستای ارائه خدمات محله ای مناسب و با هدف دفع اصولی آبهای سطحی و افزایش خدمات رسانی به شهروندان،  بعد از اتمام عملیات پی کنی و زیر سازی، عملیات جدول گذاری  کانال خیابان حافظ اجرا شد. وی خاطرنشان کرد: ساماندهی محلات اعم ازآبروسازی و […]

به گزارش شهریار،  یعقوب غیور در تشریح این خبر گفت: در راستای ارائه خدمات محله ای مناسب و با هدف دفع اصولی آبهای سطحی و افزایش خدمات رسانی به شهروندان،  بعد از اتمام عملیات پی کنی و زیر سازی، عملیات جدول گذاری  کانال خیابان حافظ اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی محلات اعم ازآبروسازی و آسفالت ریزی در کنار سایر پروژه های عمرانی و خدماتی از اولویت های کاری این شهرداری است که خوشبختانه تا کنون توانسته ایم در سایه تلاش های معاونت خدمات شهری منطقه پاسخگوی بسیاری از درخواست های اهالی باشیم .