انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه جهت جلوگیری از وقوع بحران در حوزه شهری
انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه جهت جلوگیری از وقوع بحران در حوزه شهری

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی در جلسه بررسی عملکرد شهرداری تبریز در حوزه پدافند غیرعامل، با اشاره به ضرورت و اهمیت اعمال اصول پدافند غیرعامل در سیستم مدیریت شهری، بر انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه جهت جلوگیری از وقوع بحران در شرایط تهدید و مدیریت صحیح در شرایط وقوع بحران تاکید کرد. محمدباقر […]


مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی در جلسه بررسی عملکرد شهرداری تبریز در حوزه پدافند غیرعامل، با اشاره به ضرورت و اهمیت اعمال اصول پدافند غیرعامل در سیستم مدیریت شهری، بر انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه جهت جلوگیری از وقوع بحران در شرایط تهدید و مدیریت صحیح در شرایط وقوع بحران تاکید کرد.

محمدباقر آقایی همچنین حفاظت از جمعیت و مردم در برابر تهدیدات، حفاظت از مراکز و تأسیسات شهری، حفظ و ارتقای قابلیت تداوم کارکردهای ضروری، پایدارسازی مدیریت مردم و مراکز و تأسیسات، قابلیت پاسخ پدافندی، ارتقای آستانه تحمل مردم و تأمین نیازهای کلیدی مردم در برابر تهدیدات پایه شهر را از ضرورت های این حوزه برشمرد.

وی شهرداری را با توجه به برعهده داشتن وظیفه صدور پروانه ساخت انواع سازه های صنعتی، مسکونی و تجاری و همچنین لزوم تأمین ایمنی و پایداری در این سازه ها، از جمله دستگاه های مهم در زمینه ایجاب التزام به بهره‌گیری از اصول پدافند غیرعامل دانست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همچنین با تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط مرکز پدافند غیرعامل شهرداری تبریز، بر لزوم افزایش جدیت در افزایش پایداری دفاعی شهر و همچنین آگاه سازی افکار عمومی نسبت به ضرورت رعایت اصل پدافند غیرعامل تأکید کرد.

وی همچنین بر برگزاری نمایشگاه پدافند غیرعامل برای شناسائی توانمندی ها و ظرفیت شرکت های مهندسی در زمینه پدافند غیرعامل توسط شهرداری تبریز و با هماهنگی اداره کل پدافند غیرعامل تأکید کرد.

آقایی در ادامه به موضوع مطالعه طرح جامع پدافند غیرعامل شهر تبریز اشاره و پیگیری انجام این مهم را به عنوان سندی راهبردی برای کلیه کاربری های شهر از مدیریت پدافند غیرعامل شهرداری تبریز خواستار شد.

وی احداث پارک پدافند غیرعامل را از نیازهای شهر تبریز دانست و همچنین ضرورت احداث و افزایش تعداد پارک های چندمنظوره را به عنوان اماکن اسکان موقت در شرایط بحران یادآور شد.

آقایی از مدیریت پدافند غیرعامل شهرداری تبریز خواستار ارائه مشخصات پارک های چندمنظوره مناسب سازی شده نسبت به اصول پدافند غیرعامل شد.

آذرنیا، مدیر پدافند غیرعامل شهرداری تبریز هم خواستار تشکیل سازمان پدافند غیرعامل شهرداری تبریز در راستای افزایش توان اجرایی این مدیریت شد.

وی، تأمین امنیت مرکز داده شهرداری تبریز، ساماندهی سیستم آبیاری فضای سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، تأمین مخزن و پمپ آب جهت استفاده در پارک ها برای تأمین فشار آب موردنیاز در شرایط عادی و بالاخص بحرانی، تأمین روشنایی پارک های سطح شهر، تعیین محل دپو امکانات و تجهیزات جهت بهره برداری در شرایط اضطراری، برگزاری رزمایش جهت بهره مندی از ظرفیت هیات های حسینی و تعداد پایین پایگاه های اورژانس را از اهم مسائل مدیریت پدافند غیرعامل شهرداری تبریز برشمرد.