الزام صنوف فرهنگی و هنری برای دریافت کد Qr
الزام صنوف فرهنگی و هنری برای دریافت کد Qr

صنوف فرهنگی و هنری ملزم به دریافت کد Qr شدند. براساس این گزارش، صنوف فرهنگی و هنری می‌بایست نسبت به ثبت نام در سامانه ایران من (امید) و دریافت کد از سامانه یاد شده اقدام نمایند. این ثبت‌نام در راستای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا بر بستر سامانه امید انجام می‌گیرد. گفتنی است فایل […]


صنوف فرهنگی و هنری ملزم به دریافت کد Qr شدند.

براساس این گزارش، صنوف فرهنگی و هنری می‌بایست نسبت به ثبت
نام در سامانه ایران من (امید) و دریافت کد از سامانه یاد شده اقدام نمایند.

این ثبت‌نام در راستای اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری
کرونا بر بستر سامانه امید انجام می‌گیرد.

گفتنی است فایل pdf شیوه نامه ثبت‌نام برای دریافت کد Qr در
ذیل این مطلب قابل دسترسی است: