افزایش حقوق ۳۶.۵ درصدی در بودجه مصوب شورا پیش بینی نشده است
افزایش حقوق ۳۶.۵ درصدی در بودجه مصوب شورا پیش بینی نشده است

شهردار تبریز گفت: بودجه جاری مصوب شورا در سال جاری بر اساس پیش بینی افزایش حقوق ۲۰ درصدی تصویب شده و امکان هزینه کرد از محل دیگری برای این موضوع وجود ندارد.

به گزارش قلم پرس، ایرج شهین باهر در جلسه صبح امروز شورای شهر تبریز در پاسخ به تذکر اعضای شورا مبنی بر دلیل عدم پرداخت اضافه کار کارکنان شهرداری بر اساس افزایش حقوق سال ۹۸ از حساسیت اعضای شواری اسلامی شهر تبریز نسبت به مسایل مرتبط با حقوق کارکنان زحمتکش شهرداری قدردانی کرد.

ایرج شهین باهر گفت‌: ما در شهرداری مجری مصوبات شورای شهر هستیم.

شهردار تبریز افزود: در بودجه مصوب سال جاری، شورای محترم، افزایش حقوق را در بودجه جاری به میزان ۲۰ درصد پیش بینی و تصویب کرده است، در حالی که میزان افزایش حقوق ها در پایان سال  ۳۶.۵ درصد اعلام شد.

شهردار تبریز ادامه داد: ما موظفیم بودجه مصوب شورای شهر را تا پایان سال مدیریت کنیم و در همین راستا حقوق کارکنان نیز بر اساس افزایش ۳۶/۵ درصدی محاسبه و پرداخت شده است اما اگر اضافه کارها را نیز بر اساس افزایش ۳۶/۵ درصدی پرداخت کنیم، در ماه های پایانی سال با مشکل مواجه خواهیم شد.

او افزود: البته اگر شورای محترم شهر محل تامین کسری بودجه جاری را تصویب و ابلاغ کند، هیچ مشکلی در پرداخت حقوق و حتی اضافه کارها بر اساس افزایش سال ۹۸ نداریم و می توانیم نسبت به پرداخت آن و حتی مبلغ بیشتر از آن نیز اقدام کنیم.