استفاده از ظرفیت کالای مسافری با پیوست نظارت و بازرسی مشترک
استفاده از ظرفیت کالای مسافری با پیوست نظارت و بازرسی مشترک

استفاده از ظرفیت کالای مسافری با پیوست نظارت و بازرسی مشترک سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در دیدار با پلیس اقتصادی گمرک جلفا بر موضوع استفاده از ظرفیت کالای مسافری با پیوست نظارت و بازرسی مشترک تاکید کرد. به گزارش قلم پرس،علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان […]


استفاده از ظرفیت کالای مسافری با پیوست نظارت و بازرسی مشترک

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در دیدار با پلیس اقتصادی گمرک جلفا بر موضوع استفاده از ظرفیت کالای مسافری با پیوست نظارت و بازرسی مشترک تاکید کرد.

به گزارش قلم پرس،علی نوید سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان در دیدار با پلیس اقتصادی گمرک جلفا اظهار داشت: مجموعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس در عین اهتمام به توسعه نظارت و بازرسی بر نحوه ارائه کالای مسافری در منطقه، به اصلاح قوانین و کنترل سرخطی هم اعتقاد دارد.

وی خاطرنشان کرد: کالای مسافری ظرفیتی است که قانونگذار برای توسعه و رونق منطقه در نظر گرفته و رسوب و فروش هرچه بیشتر آن در مغازه‌های منطقه آزاد ارس موجب رونق اقتصادی منطقه و بهره‌مندی ساکنین خواهد شد.

در این جلسه بر روی تشکیل تیم‌های مشترک جهت بازرسی بر نحوه‌ی ارائه‌ی کالای مسافری و انبارداری کالاهای تجاری توافق شد.