اخلال در امداد رسانی اورژانس / لطفا در مسیر تردد اورژانس توقف نکنید
اخلال در امداد رسانی اورژانس / لطفا در مسیر تردد اورژانس توقف نکنید

توقف در مسیر تردد اورژانس در نحوه امداد رسانی اخلال ایجاد کرده و به دلیل توقف در مسیر امداد گرا ورژانس به اجبار حادثه دیده را داخل حیاط بیمارستان برای انتقال به اورژانس از خودرو خارج کرده اند.

به گزارش خبرنگار قلم پرس، با توجه به اینکه وظیفه اورژانس پیش بیمارستانی رسیدگی به موارد فوریتهای پزشکی و ارائه خدمات به مصدومین و بیماران اور‍ژانسی بوده و در واقع کار این مجموعه از صحنه حادثه آغاز شده و در مرکز درمانی به پایان می رسد متاسفانه برخی موضوعات موجب کند شدن عملیات امداد رسانی سریع و صحیح به مصدومین می شود.

یکی از این موضوعات توقف خودرو در مسیر تردد خودرو اورژانس علی الخصوص در محل مراکز درمانی بوده که متاسفانه برخی شهروندان به بهانه های مختلف با توقف در مسیر تردد خودرو اورژانس در فرایند امداد رسانی خلال ایجاد میکنند.

تصویر زیر که مربوط به بیمارستان امام سجاد (ع) تبریز بوده متاسفانه دونفر از شهروندان با توقف در مسیر تردد اورژانس در نحوه امداد رسانی اخلال ایجاد کرده اند و به دلیل توقف در مسیر امداد گرا ورژانس به اجبار حادثه دیده را داخل حیاط بیمارستان برای انتقال به اورژانس از خودرو خارج کرده اند.

 

  • نویسنده : خبرنگار: جبیب حسینقلی زاده