به گزارش شهریار، عبدالله قلیپور با بیان این خبر افزود: بیش از ۱۹ هزار متر طول  خط کشی ممند به منظور منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده توسط اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه چهار اجرا شده است.وی تصریح کرد: علاوه بر خط کشی ممتد بیش از ۲۵ هزار متر خط […]

به گزارش شهریار، عبدالله قلیپور با بیان این خبر افزود: بیش از ۱۹ هزار متر طول  خط کشی ممند به منظور منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده توسط اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه چهار اجرا شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر خط کشی ممتد بیش از ۲۵ هزار متر خط کشی منقطع در معابر عمومی سطح منطقه چهار عملیاتی شده است.
رییس اداره حمل و نقل و ترافیک شهردار منطقه ۴ گفت: این عملیات در خیابان‌های چایکنار شمالی، چایکنار جنوبی، بلوار شهیدان ذاکر، قدس، آخونی، شهید میلانی و بهار اجرا شده است.