شهردار منطقه ۴ تبریز از اجرای عملیات هرس فصلی درختان در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری خبر داد. به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو با اعلام این خبر، افزود: برابر برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته، عملیات هرس فصلی درختان در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح منطقه چهار اجرا می‌شود. وی جوان‌سازی، کنترل حجم تاج درخت و […]شهردار منطقه ۴ تبریز از اجرای عملیات هرس فصلی درختان در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری خبر داد.

به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو با اعلام این خبر، افزود: برابر برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته، عملیات هرس فصلی درختان در قالب طرح ضربتی نگهداشت شهری در سطح منطقه چهار اجرا می‌شود.
وی جوان‌سازی، کنترل حجم تاج درخت و کنترل حجم رشد ریشه را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: هرس درختان موجب افزایش طول عمر درختان می‌شود و همچنین عامل مهمی برای تقویت شاخه‌های جدید است.
شهردار منطقه ۴ تبریز همچنین گفت: کاشت گل‌های زینتی، وجین گل‌کاری‌ها، سرزنی چمن، دفع علف‌های هرز، ترمیم چمن و رسیدگی به روشنایی پارک‌ها و بوستان‌ها را بخش دیگری از اقدامات منطقه در این حوزه برشمرد.