اجرای فعالیت های فرهنگی نوعی سرمایه گذاری در شهر است
اجرای فعالیت های فرهنگی نوعی سرمایه گذاری در شهر است

قائم مقام شهردار تبریز گفت: اجرای فعالیت های فرهنگی نوعی سرمایه گذاری در شهر است. به گزارش قلم پرس، نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و صنایع دستی مناطق دهگانه شهرداری تبریز ظهر امروز در فرهنگسرای الغدیر تبریز با حضور قائم مقام شهردار تبریز و معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری تبریز افتتاح […]

قائم مقام شهردار تبریز گفت: اجرای فعالیت های فرهنگی نوعی سرمایه گذاری در شهر است.

به گزارش قلم پرس، نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و صنایع دستی مناطق دهگانه شهرداری تبریز ظهر امروز در فرهنگسرای الغدیر تبریز با حضور قائم مقام شهردار تبریز و معاون فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری تبریز افتتاح شد.

رسول موسایی قائم مقام شهردار تبریز در حاشیه این نمایشگاه با بیان اینکه شهرداری تبریز نگاه ویژه ای به برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری دارد، گفت: مجموعه شهرداری تبریز در کنار فعالیت های مختلف عمرانی، شهرسازی و خدماتی، برنامه های مختلف در حوزه فرهنگی اجرا می کند.

وی سپس افزود: نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، هنری و صنایع دستی مناطق دهگانه شهرداری تبریز که امروز افتتاح شد گامی در جهت اشتغال زایی خانوارها و عرضه تولیدات آنها است و گویای تاثیرگذاری شهرداری تبریز در حوزه فرهنگی شهر است.

موسایی با تاکید بر اینکه ما به مباحث فرهنگی به عنوان نوعی سرمایه گذاری نگاه می کنیم، ادامه داد: ما در شهرداری تبریز توجه خاصی به فرهنگ سازی در حوزه شهرنشینی، آموزش های شهروندی و حمایت از تولیدات شهروندان داریم و برگزاری چنین نمایشگاه هایی گامی در این جهت است.

قائم مقام شهردار تبریز ادامه داد: بازارچه های محلی به همت شهرداری تبریز در اختیار شهروندانی که در حوزه صنایع دستی و تولیدات خانگی فعالیت دارند قرار خواهد گرفت تا انها با عرضه و فروش این محصولات گامی در جهت رونق اقتصادی شهر بردارند.