معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اجرای عملیات اصلاحی نشست زمین در خیابان طالقانی خبر داد. به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به نشست زمین در خیابان طالقانی، عوامل فنی و عمرانی و خدماتی منطقه ۸، اقدام به آغاز رفع نشست زمین، ماکادام‌ریزی و اصلاح مسیر کردند. وی افزود: […]معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اجرای عملیات اصلاحی نشست زمین در خیابان طالقانی خبر داد.

به گزارش قلم پرس، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به نشست زمین در خیابان طالقانی، عوامل فنی و عمرانی و خدماتی منطقه ۸، اقدام به آغاز رفع نشست زمین، ماکادام‌ریزی و اصلاح مسیر کردند.
وی افزود: به منظور اصلاح اصولی قسمت نشست کرده، زیرسازی مطمئن با سنگ ماکادام انجام پذیرفته و قسمت نشست کرده ترمیم و آسفالت‌ریزی مجدد خواهد شد.