شهردار منطقه ۶ تبریز از اتمام عملیات زیرسازی و بهسازی جاده صنعت قراملک خبر داد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه با تأکید بر اهمیت اجرای عملیات بهسازی معابر در غرب و شمالغرب تبریز اظهار کرد: در راستای ارتقاء حقوق شهروندی و به منظور تسهیل در تردد شهروندان و با هدف تأمین امنیت […]شهردار منطقه ۶ تبریز از اتمام عملیات زیرسازی و بهسازی جاده صنعت قراملک خبر داد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه شهردار منطقه با تأکید بر اهمیت اجرای عملیات بهسازی معابر در غرب و شمالغرب تبریز اظهار کرد: در راستای ارتقاء حقوق شهروندی و به منظور تسهیل در تردد شهروندان و با هدف تأمین امنیت و ایمنی آنان، این عملیات توسط عوامل اجرائی معاونت فنی و عمرانی منطقه به اتمام رسیده است.