خبرگزاری میزان – پیگیری جهت ابطال اسناد مالکیت اشخاص در اراضی ملی از موضوعات مورد اهتمام دستگاه قضایی در استان گلستان است. در این زمینه مقرر شد تا با توجه به صدور سند کاداستر، متصرفین غیرقانونی شناسایی و به دادسرا معرفی شوند. تاکنون در سطح حوزه شهر گرگان بسیاری از اسناد مالکیت که در اراضی […]

خبرگزاری میزان – پیگیری جهت ابطال اسناد مالکیت اشخاص در اراضی ملی از موضوعات مورد اهتمام دستگاه قضایی در استان گلستان است.

در این زمینه مقرر شد تا با توجه به صدور سند کاداستر، متصرفین غیرقانونی شناسایی و به دادسرا معرفی شوند. تاکنون در سطح حوزه شهر گرگان بسیاری از اسناد مالکیت که در اراضی ملی به نام اشخاص حقیقی صادر شده توسط دادستانی شناسایی و در راستای حفظ حقوق عامه دستورات لازم به ادارات منابع طبیعی و راه و شهرسازی جهت طرح دادخواست ابطال اسناد موصوف صادر شده است که در یک نمونه در فرهنگ شهر، دعوی اداره منابع طبیعی منجر به ابطال سند مالکیت فردی به مساحت سه هزار متر مربع شد.

بیشتر بخوانید:

جلوگیری از دپوی زباله در حریم مناطق جنگلی و مرتعی با توجه به لزوم حفظ محیط زیست از مسائل مورد تاکید دادستانی در استان گلستان است.

در این زمینه، با توجه به اینکه علی رغم مکاتبات قبلی دادستانی همچنان در مناطق جنگلی، مرتعی و رودخانه‌ها زباله دپو می‌شود، دادستانی استان گلستان مجدداً مراتب را به ادارات منابع طبیعی و محیط زیست استان گلستان متذکر شد تا نسبت به اعلام جرم علیه افراد متخلف اقدام کنند که با وصول گزارش از مراجع موصوف موضوع در حال اقدام است.

انتهای پیام/