آیین بزرگداشت استاد شهریار در شهرستان شبستر
آیین بزرگداشت استاد شهریار در شهرستان شبستر

آیین بزرگداشت استاد شهریار در شهرستان شبستر برگزار شد. با حضور شعرا و ادبا آیین بزرگداشت مقام ادبی استاد سیدمحمدحسین شهریار در شهرستان شبستر برگزار شد. زمانخانی رئیس انجمن ادبی شیخ محمود شبستری در این آیین با اشاره به ابعاد مختلف زندگی فردی و شعری استاد شهریار،‌ وی را در زمره محبوب‌ترین و مردمی‌ترین شعرای […]آیین بزرگداشت استاد شهریار در شهرستان شبستر برگزار شد.

با حضور شعرا و ادبا آیین
بزرگداشت مقام ادبی استاد سیدمحمدحسین شهریار در شهرستان شبستر برگزار شد.

زمانخانی رئیس انجمن ادبی شیخ
محمود شبستری
در این آیین با اشاره به ابعاد مختلف زندگی فردی و شعری استاد شهریار،‌
وی را در زمره محبوب‌ترین و مردمی‌ترین شعرای معاصر عنوان کرد.

در این آیین شعرای حاضر به
قرائت اشعار خود در رابطه با استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی پرداختند.

این آیین در آستانه روز ملی
شعر و ادب فارسی و به همت نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان شبستر، شهرداری شهر
خامنه، انجمن ادبی شیخ محمود شبستری و ادراه فرهنگ و ارشاداسلامی شبستربرگزار شد.