آغاز نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها
آغاز نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها

خبرگزاری میزان – سخنرانی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که بصورت ارتباط تصویری در حال برگزاری است، آغاز شد.

خبرگزاری میزان – سخنرانی آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها که بصورت ارتباط تصویری در حال برگزاری است، آغاز شد.