شهردار منطقه ۳ تبریز از عملیات‌ بازسازی و بهسازی مسیر رمپ جنب خیابان جوان به اتوبان کسایی و وضعیت شهربازی پارک کوثر بازدید کرد. به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند گفت: شیب‌دار بودن مسیر رمپ و فشار بار زیاد از سوی ماشین‌آلات سنگین و ماشین‌های میکسر بتن به کف مسیر و همچنین ریزش بتن‌های سرریزی از […]شهردار منطقه ۳ تبریز از عملیات‌ بازسازی و بهسازی مسیر رمپ جنب خیابان جوان به اتوبان کسایی و وضعیت شهربازی پارک کوثر بازدید کرد.

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند گفت: شیب‌دار بودن مسیر رمپ و فشار بار زیاد از سوی ماشین‌آلات سنگین و ماشین‌های میکسر بتن به کف مسیر و همچنین ریزش بتن‌های سرریزی از این ماشین‌آلات در طول زمان، باعث تخریب آسفالت مسیر شده و نیاز به ترمیم دارد.
وی افزود: بتن‌های ریخته شده از ماشین میکسرهای بتن بر روی آسفالت رمپ، تخریب شده و بعد از اتمام این عملیات، آسفالت مسیر نوسازی و بهسازی خواهد شد.
شهردار منطقه ۳ در ادامه بازدید، با حضور در پارک کوثر شهرک طالقانی به اتمام مدت زمان قرارداد طرف مشارکت شهربازی با شهرداری اشاره کرد و گفت: محوطه شهربازی پارک بهسازی شده و دوباره به مشارکت داده خواهد شد.