محمد شریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: با اقدامات انجام شده در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۵۹ هکتار از اراضی مذکور آزادسازی و به حالت […]

محمد شریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: با اقدامات انجام شده در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، ۲۵۹ هکتار از اراضی مذکور آزادسازی و به حالت اولیه اعاده شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات ۹۷ هکتار از اراضی مذکور رفع تصرف و به حالت اولیه اعاده شد.

بیشتر بخوانید:

وی تصریح کرد: در زمینه آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، ۱۰ هکتار از اراضی آزادسازی و به حالت قبل بازگردانده شد.

شریف ابراهیمی با بیان اینکه در مجموعه در سه حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی زراعی و باغات و اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها ۳۶۶ هکتار از اراضی آزادسازی شده است، گفت: برخورد با زمین خواران و اشخاصی که اقدام به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی می‌کنند، از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

انتهای پیام /