یک میلیون و ۸۰ هزار مشترک زیرپوشش شرکت توزیع برق تبریز
یک میلیون و ۸۰ هزار مشترک زیرپوشش شرکت توزیع برق تبریز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: هم اکنون یک میلیون و ۸۰ هزار مشترک انرژی برق در این شهرستان ها زیر پوشش این شرکت بوده و دارای بیش از ۱۰ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۲۰ هزار ولت، هفت هزار و ۶۰۰ انوع پست زمینی، هوایی، ساختمانی، کمپکت و کیوسکی و ۲۱۰ هزار شعله چراغ در سطح معابر این شهرستان ها و روستاها است.

به گزارش قلم پرس، عباس حسامیف  با بیان اینکه این شرکت از شرکت های توانیر در بخش توزیع برق است، اظهار کرد: این شرکت به مردم شهرستان های تبریز، اسکو و آذرشهر، ۱۰ شهر و روستاهای تابعه در این مسیر خدمات رسانی می کند.

حسامی، افزود: هم اکنون یک میلیون و ۸۰ هزار مشترک انرژی برق در این شهرستان ها زیر پوشش این شرکت بوده و دارای بیش از ۱۰ هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۲۰ هزار ولت، هفت هزار و ۶۰۰ انوع پست زمینی، هوایی، ساختمانی، کمپکت و کیوسکی و ۲۱۰ هزار شعله چراغ در سطح معابر این شهرستان ها و روستاها است.

وی با اشاره به اینکه برق از سه مقوله تولید، انتقال و توزیع مویرگی تشکیل شده است، یادآور شد: نوع مصارف حوزه برق تبریز شامل ۳۵ درصد مسکونی، ۳۵ تا ۳۶ درصد صنعتی و بقیه مربوط به سایر کاربری هاست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با توجه به اینکه میانگین مصرف برق صنعتی در کشور ۲۰ درصد تولید است، این آمار نشان می دهد این منطقه صنعتی بوده و صنعت در آن در حال رشد است.

حسامی، ادامه داد: با وجود کمبودها و ناترازی در پیک تابستانی مصرف برق در حوزه صنعت به طور میانگین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد حدود ۶ درصد مواجه شده و این رشد در صنایع بزرگ تا ۱۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر رشد تولید در کشور، اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در جهت کمک به رشد تولید تلاش می کند و این شرکت آماده همکاری با سرمایه گذاران بوده و همپای آنان در بخش های صنعت و تولید حرکت می کند و تاکنون به هیچ درخواستی که از سوی سرمایه گذاران برای تامین برق ارایه شده، جواب رد داده نشده است.