به گزارش شهریار، بهرام فرهخت همچنین از کاهش ساعت کاری مترو خبر داد و افزود: تا اطلاع بعدی متروی تبریز از هفت و نیم صبح تا ۱۹ عصر مجاز به مسافرگیری است.   وی تاکید کرد: مسافران محترم حتما باید با ماسک سوار مترو شوند و در غیر اینصورت ممانعت خواهد شد. مدیرعامل شرکت بهره […]

به گزارش شهریار، بهرام فرهخت همچنین از کاهش ساعت کاری مترو خبر داد و افزود: تا اطلاع بعدی متروی تبریز از هفت و نیم صبح تا ۱۹ عصر مجاز به مسافرگیری است.  

وی تاکید کرد: مسافران محترم حتما باید با ماسک سوار مترو شوند و در غیر اینصورت ممانعت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز همچنین از تداوم شستشو و ضدعفونی روزانه واگن های مترو خبر داد.

او اضافه کرد: با توجه به تعطیلی مترو در روز جمعه، این محدودیت‌ها از روز شنبه ۲۱ فروردین آغاز می‌شود.