به گزارش شهریار، باقر خوشنواز گفت: مشکل خرابی پل عابرگذر آبرسان در اصلی ترین و مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان با انجام تعمیرات اساسی، به عنوان دومین پل مکانیزه در طول یک ماه گذشته مجدداً راه اندازی شده است. وی افزود: با توجه به اینکه روزانه عده کثیری از شهروندان از این عابرگذر تردد می کنند، […]

به گزارش شهریار، باقر خوشنواز گفت: مشکل خرابی پل عابرگذر آبرسان در اصلی ترین و مرکزی ترین مسیر عبوری شهروندان با انجام تعمیرات اساسی، به عنوان دومین پل مکانیزه در طول یک ماه گذشته مجدداً راه اندازی شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه روزانه عده کثیری از شهروندان از این عابرگذر تردد می کنند، شهرداری منطقه دو تبریز با سرویس کاری ریل ها و تعویض قطعات معیوب، رفع خرابی و تمیز کاری آن، اقدام به بازسازی پل مذکور کرده و با راه اندازی مجدد، عابرین پیاده هم اکنون در حال تردد از روی این پل هستند.

به گفته خوشنواز، پل مکانیزه مقابل کلینیک شیخ الرئیس هم چندی پیش مورد تعمیرات اساسی قرار گرفته و راه اندازی شده است.