به گزارش شهریار، اورنگ رسولی با اعلام خبر فوق افزود: متاسفانه بدلیل استفاده پل حاج عظیم به عنوان مسیر تردد خودرو ها در گذشته، سنگفرش عرشه این پل تخریب و آسفالت ریزی شده بود که شهرداری منطقه ۸ بعد از تخریب آسفالت ریزی های روی پل و شن ریزی تلاش می کند بعد از انجام مناقصه […]

به گزارش شهریار، اورنگ رسولی با اعلام خبر فوق افزود: متاسفانه بدلیل استفاده پل حاج عظیم به عنوان مسیر تردد خودرو ها در گذشته، سنگفرش عرشه این پل تخریب و آسفالت ریزی شده بود که شهرداری منطقه ۸ بعد از تخریب آسفالت ریزی های روی پل و شن ریزی تلاش می کند بعد از انجام مناقصه عمومی، عملیات احیای سنگفرش پل حاج عظیم را اجرایی کند.
وی در مورد مشخصات این پل تاریخی گفت: پل تاریخی حاج عظیم مربوط به دوران قاجاری است که با پنج دهانه قوسی، قسمت انتهایی راسته کوچه را به بازارچه شتربان (دوه چی) وصل می کند و منصوب به حاج عظیم، برادر ستارخان است که در سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.
سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸، مرمت این پل تاریخی را در راستای اجرای سیاستهای این منطقه تاریخی فرهنگی دانسته و اظهار امیدواری کرد: با اجرای سنگفرش پل حاج عظیم طی ماههای آتی، قدمی دیگر در عرصه احیای بافت تاریخی تبریز برداشته و قدمت تاریخی تبریز کهن را  بیشتر معرفی می کنیم.