به گزارش ایسنا، مرحله سوم لیگ اسکی آلپاین امروز (چهارشنبه) به پایان رسید و نفرات برتر معرفی شدند. این مرحله که نخستین رقابت اسکی بازان در سال جدید محسوب می‌شود طی چهار روز از ۱۵ تا ۱۸ فروردین در پیست اسکی دیزین برگزار شد. ورزشکاران دو روز نخست در مارپیچ بزرگ و روزهای دیگر در […]

به گزارش ایسنا، مرحله سوم لیگ اسکی آلپاین امروز (چهارشنبه) به پایان رسید و نفرات برتر معرفی شدند.

این مرحله که نخستین رقابت اسکی بازان در سال جدید محسوب می‌شود طی چهار روز از ۱۵ تا ۱۸ فروردین در پیست اسکی دیزین برگزار شد.

ورزشکاران دو روز نخست در مارپیچ بزرگ و روزهای دیگر در مارپیچ کوچک به رقابت با یکدیگر پرداختند که نتایج کامل آن به شرح زیر است:

۱۵ فروردین، مارپیچ بزرگ(به ترتیب نفرات اول تا سوم)

مردان: محمدکیادربندسری، نیما بها، حسین ساوه شمشکی

زنان: زیبا کلهر، مرجان کلهر، مریم کیاشمشکی

۱۶ فروردین، مارپیچ بزرگ

مردان: حسین ساوه شمشکی، محمدکیادربندسری، نیما بها

زنان: الودینا موزافریجا از بوسنی، زیبا کلهر، مرجان کلهر

۱۷ فروردین، مارپیچ کوچک

مردان: حسین ساوه شمشکی، نیما بها، محمدکیادربندسری

زنان: عاطفه احمدی، مرجان کلهر، مهسا یارخواه

۱۸ فروردین، مارپیچ کوچک

مردان: حسین ساوه شمشکی، محمدکیادربندسری، نیما بها

زنان: عاطفه احمدی، مرجان کلهر، زیبا کلهر

انتهای پیام