با دستور شهردار تبریز ۱۵نفر از راهبران قطار شهری که به منظور ارتقای مهارت‌های آموزشی به تهران سفر کرده‌ بودند، در دوره سه روزه شرکت کردند. به گزارش قلم پرس، این گروه در دومین روز از مسافرت آموزشی خود، در خط ۲ مترو تهران که از لحاظ نرم‌افزارهای کنترل ترافیک و زیرسیستم‌های قطار شباهت زیادی […]با دستور شهردار تبریز ۱۵نفر از راهبران قطار شهری که به منظور ارتقای مهارت‌های آموزشی به تهران سفر کرده‌ بودند، در دوره سه روزه شرکت کردند.

به گزارش قلم پرس، این گروه در دومین روز از مسافرت آموزشی خود، در خط ۲ مترو تهران که از لحاظ نرم‌افزارهای کنترل ترافیک و زیرسیستم‌های قطار شباهت زیادی به خط ۱ مترو تبریز دارد، از آموزش های لازم بهره مند شدند.