آیین بهره‌برداری از هفت پروژه عمرانی خدماتی شهرداری منطقه ۱ تبریز با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. به گزارش قلم پرس، آیین بهره‌برداری از هفت پروژه شهری در زمینه ارتقای سرانه‌های عمرانی، خدماتی، ترافیکی و انسان‌محور  عصر امروز با حضور اعضای شورای شهر، فرماندار و شهردار تبریز برگزار شد.آیین بهره‌برداری از هفت پروژه عمرانی خدماتی شهرداری منطقه ۱ تبریز با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش قلم پرس، آیین بهره‌برداری از هفت پروژه شهری در زمینه ارتقای سرانه‌های عمرانی، خدماتی، ترافیکی و انسان‌محور  عصر امروز با حضور اعضای شورای شهر، فرماندار و شهردار تبریز برگزار شد.