نیم میلیون تلفن ثابت غیرفعال در آذربایجان‌شرقی
نیم میلیون تلفن ثابت غیرفعال در آذربایجان‌شرقی

مدیر مخابرات منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تلفن منصوبه در استان یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد فعال و کار می‌کند. سیاوش شهبازی، مدیر مخابرات منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی امروز در گفت وگو با خبرنگاراندر تبریز  با تاکید بر افزایش پهنای باند در فیبر نوری اظهار کرد: در استان ۲ هزار و ۱۰ روستای […]مدیر مخابرات منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تلفن منصوبه در استان یک میلیون و ۶۰۰ هزار مورد فعال و کار می‌کند.

سیاوش شهبازی، مدیر مخابرات منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی امروز در گفت وگو با خبرنگاراندر تبریز  با تاکید بر افزایش پهنای باند در فیبر نوری اظهار کرد: در استان ۲ هزار و ۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد که در  یک هزار و ۱۰۰ روستا اینترنت خانگی ایجاد شده است.

وی افزود: کرد: دو میلیون و ۱۰۰ تلفن منصوبه داریم که یک میلیون ۶۰۰ هزار مورد فعال و کار می‌کند.

شهبازی بیان کرد: قیمت تمام شده یک خط تلفن ثابت بالای ۶ میلیون تومان است ولی پولی که از مشترکان دریافت می‌شود ۲۰۰ هزار تومان است.