نواقص قانونی یکی از مهم ترین موضوعات شهرداری ها است
نواقص قانونی یکی از مهم ترین موضوعات شهرداری ها است

شهردار تبریز اظهارکرد: عدم اجرای صحیح قوانین شهری و یا نواقص قانونی یکی از مهم ترین موضوعات شهرداری ها است. به گزارش قلم پرس، مهندس ایرج شهین باهر در هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری های کلانشهرها اظهارکرد: حوزه حقوقی در شهرداری ها یکی از مهم ترین حوزه های کاری […]

شهردار تبریز اظهارکرد: عدم اجرای صحیح قوانین شهری و یا نواقص قانونی یکی از مهم ترین موضوعات شهرداری ها است.

به گزارش قلم پرس، مهندس ایرج شهین باهر در هفدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری های کلانشهرها اظهارکرد: حوزه حقوقی در شهرداری ها یکی از مهم ترین حوزه های کاری است که بیشتر شهرداری ها به دلیل عدم شناخت و بهره‌مندی کافی از این حوزه با ضعف و مشکلات بسیاری هستند.

وی همچنین گفت: عمده ترین مشکلات حوزه حقوقی به عدم ثبات مدیریتی و نتیجه نگرفتن مدیر به دلیل کمبود زمان در پرونده های مختلف حقوقی و عدم دسته بندی اسناد به شکل سیستماتیک بازمیگردد که این موضوع باعث آسیب پذیر بودن شهرداری‌ها می شود.

وی با اشاره به درآمدهای شهرداری ها یادآور شد: شهرداری های ما با مشکلات عدیده ای در حوزه درآمدها مواجه هستند واین موضوع به عدم اجرای صحیح قوانین شهری و یا نواقص قانونی بازمیگردد.

شهردار تبریز یادآور شد: در کشورهای شهرهای توسعه یافته وقتی در یک محله ای ایستگاه مترو ساخته می شود و یک خدمت شهری در آن محل ایجاد می شود شهروندان آن منطقه به شهرداری عوارض بهره مندی از ایستگاه مترو را پرداخت میکنند و شهرداری ها موظف هستند این مبلغ را در حوزه های محروم هزینه کنند.

مهندس شهین باهر خاطر نشان کرد: در شهر پاریس هر خانه ای که رو به پارک باشد از ساکنان آن خانه حق ویو دریافت می شود و شهرداری این پول را در سایر بخش های کم برخوردار شهری هزینه می کند.

وی همچنین گفت: شهرداری ها از این طریق می توانند هزینه هایشان را مدیریت کنند اگر دریافت عوارض بر اساس قانون نباشد شهردرای ها را مشکل مواجه می کند و این امر باعث بی عدالتی در توسعه شهری می شود.