نشست خبری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی+ گرارش تصویری
نشست خبری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی+ گرارش تصویری

نشست خبری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد.

نشست خبری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد.