مطالبه گری از مسئولان قطعا اثرات مثبت بر تصمیمات مدیریتی دارد
مطالبه گری از مسئولان قطعا اثرات مثبت بر تصمیمات مدیریتی دارد

فرماندار تبریز با بیان اینکه مطالبه گری از مسئولان قطعا اثرات مثبت بر تصمیمات مدیریتی دارد / برنامه فرمانداری برای تحقق شعار "رونق توليد"، رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان می باشد

به گزارش قلم پرس، بعد از ظهر پنج شنبه ۵ اردیبهشت ماه بهروز مهدوی با تعدادی از اعضای انجمن اسلامی دانش آموزان، مطالبه گری از مسئولان را مهم خواند و افزود: بر اساس جایگاه و حوزه مدیریتی هر مسئول بایستی سوال و درخواست شود و این مطالبه گری قطعا تاثیرات مثبت بر تصمیم گیری های مدیریتی خواهد داشت.

فرماندار تبریز در پاسخ به سوال یکی از دانش آموزان در خصوص انتخابات، اظهار داشت: اجرای انتخابات جزو وظایف ذاتی فرمانداری است و رسالت اصلی ما در تمامی انتخابات امانت داری و اجرای قانونمند آن می باشد.

وی در ادامه اشتغال را مهمترین دغدغه خدمتگذاران نظام در دولت و عامل اصلی رونق تولید عنوان کرد و گفت: برای تحقق شعار سال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامه فرمانداری پالایش، احصاء و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان از طریق بازدیدهای مستمر می باشد و فعال نگه داشتن چرخه تولید باعث تضمین اشتغال خواهد شد.

در ابتدای این نشست تمامی دانش آموزان حاضر نسبت به بیان مشکلات روز جامعه و حوزه تحصیل، مطالب و پیشنهادات خود را ارائه کردند.