فیلم| تجمع دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محکومیت جنایت تروریستی شیراز
فیلم| تجمع دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در محکومیت جنایت تروریستی شیراز
دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان امروز در محکومیت جنایت تروریستی حرم شاهچراغ(ع) و اغتشاشات اخیر تجمع کردند.

دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان امروز در محکومیت جنایت تروریستی حرم شاهچراغ(ع) و اغتشاشات اخیر تجمع کردند.